KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


Podmenu


Důležité odkazyKalendář akcí

<<Prosinec 2021>>
týdenPoÚtStČtSoNe
4812345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031


CHCI ZASÍLAT NOVINKY NA E-MAIL
Přihlásit | Odhlásit


Statistika návštěvnosti


HLAVNÍ OBSAH

Výpůjční řád pro půjčování zvukových záznamů v KMO

 

Pro účely tohoto výpůjčního řádu se za zvukový záznam považuje zvukový záznamna nosiči tj. gramofonová deska, magnetofonová kazeta nebo páska, CD.

 

Obecná pravidla absenčního i prezenčního půjčování knihovních jednotek včetně zvukových záznamů v KMO jsou uvedena v Knihovním řádu KMO. Zvukové záznamy kromě CD se půjčují pouze prezenčně. Kompaktní disky (CD) se půjčují prezenčně a absenčně.Knihovny, které poskytují absenční půjčování, mohou zvukový záznam půjčit až po uplynutí devíti měsíců od jeho vydání.

 

Doplňující a upřesňující informace k jednotlivým bodům knihovního řádupro absenční půjčování zvukových záznamů na CD:

 

I. Podmínky registrace

Absenční půjčování zvukových záznamů na CD (hudební obsah, audioknihy) je umožněno pouze registrovanému uživateli knihovny, včetně dětí do 15 let.

Děti se mohou přihlásit pouze v přítomnosti rodiče nebo zákonného zástupce, který podepíše přihlášku, čímž stvrdí zodpovědnost za dodržování knihovního řádu ze strany dítěte.

 

II. Podmínky půjčování a poskytování základních služeb

 

  • Výpůjční lhůta u zvukových záznamů na CD je maximálně 32 dnů bez možnosti prodloužení.
  • Fond zvukových záznamů na CD je určen obvykle k absenčnímu půjčování. Vybrané tituly mohou být KMO aktuálně nebo stále vyčleněny pouze k prezenčnímu půjčování, především ke studijním účelům (např. fondy Ostravského centra nové hudby apod.)
  • Absenčně se nepůjčují zvukové záznamy na CD po dobu devíti měsíců ode dnevydání. Omezení se nevztahuje na zvukový záznam, tvoří-li dohromady s tištěným dokumentem nerozlučný celek.

 

III. Povinnosti čtenářů a návštěvníků knihovny

Uživatel odpovídá za to, že všechny zapůjčené zvukové záznamy na CD bude využívat pouze způsobem, který je v souladu s požadavky vydavatele (výrobce zvukových záznamů) a zněním autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů). Kopírování zvukových záznamů vypůjčených z KMO je zakázáno.

 

IV. Postup při nedodržení Knihovního řádu KMO

Nevrátí-li uživatel zvukové záznamy na CD po uplynutí řádné výpůjční lhůty, je povinen zaplatit sankční poplatek podle platného Ceníku služeb KMO. Zůstane-li upomínání bezvýsledné, postupuje se podle Knihovního řádu KMO.

 

V. Závěrečná ustanovení

Pokud čtenář nevrátí jakékoliv vypůjčené knihovní jednotky ve stanovené výpůjční lhůtě,či nezaplatí upomínací výlohy nebo nenahradí ztracené či poškozené dokumenty, nebude mu umožněno absenční půjčování a může mu být pozastaveno další využívání služeb knihovny až do doby, kdy budou tyto závazky vyrovnány.

Zvukový záznam je výlučně sluchem vnímatelný záznam zvuků výkonu výkonného umělce či jiných zvuků, nebo jejich vyjádření. (zdroj Intergram)

 

 

Dne 2. ledna 2004 byla uzavřena kolektivní smlouva mezi Národní knihovnou ČR, která zastupuje i Knihovnu města Ostravy, a kolektivními správci autorských práv OSA, DILIAa INTERGRAM. V rámci této smlouvy bylo knihovnám uděleno oprávnění pro půjčování zvukových záznamů, tj. gramofonových desek, magnetofonových kazet a pásků, CD apod.

Za bezplatné půjčování zvukových záznamů hradí stát prostřednictvím Národní knihovny kolektivním správcům 5 mil. za rok.

Knihovna, která vybírá (alespoň částečnou) úhradu svých vynaložených nákladů, je povinna uhradit kolektivním správcům odměnu ve výši 40% celkové vybrané částky.

Knihovny, které umožňují prezenční využití zvukových záznamů, nesmí poskytnout vypůjčitelům žádné technické zařízení k rozmnožování chráněných děl v prostorách knihovny ani mimo ně.

Knihovny, které poskytují absenční půjčování, mohou zvukový záznam půjčit ažpo uplynutí devíti měsíců od jeho nákupu, respektive vydání.

 

 

 

Ostrava, 4. ledna 2016

 

 

 

Mgr. Miroslava Sabelová v.r.

ředitelka

Knihovna města Ostravy p.o.