KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


Podmenu


Důležité odkazyKalendář akcí

<<Prosinec 2021>>
týdenPoÚtStČtSoNe
4812345
496789101112
5013141516171819
5120212223242526
522728293031


CHCI ZASÍLAT NOVINKY NA E-MAIL
Přihlásit | Odhlásit


Statistika návštěvnosti


HLAVNÍ OBSAH

Provozní řád přístupu k síti internet v Knihovně města Ostravy

PROVOZNÍ ŘÁD PŘÍSTUPU k síti Internet a uživatelským PC v Knihovně města Ostravy


Platí v těchto knihovnách: ústřední knihovna 28 října, Daliborova, Dr. Martínka, Fifejdy, Gurťjevova,
Heřmanice, Hladnovská, Hošťálkovice, Hrabová, Krásné Pole, L.Podéště, Michálkovice, Nová Bělá,
Opavská, Petřkovice, Plesná, Podroužkova, Polanka, Proskovice, Radvanice, Stará Bělá, Přívoz, Svinov, 
Vietnamská, Vítkovice, Výškovice, Závodní


1. Pracovní místa u uživatelských PC s připojením k síti Internet jsou veřejnosti k dispozici v prostorách knihovny v rozsahu půjčovních hodin s tím, že provoz Internetu končí 1/2 hodiny před uzavřením knihovny.


2. Zájemci o práci s uživatelským PC a Internetem se hlásí u služby v knihovně, jsou povinni seznámit
se s tímto Provozním řádem a jsou si vědomi své odpovědnosti za škody vzniklé jejich aktivním
zásahem do sítě KMO nebo sítě Internet.


3. Děti do 15 let musí mít k práci s Internetem písemný souhlas rodičů (podepsaný formulář - Přihláška na Internet) a jsou jim přístupna PC pouze v odděleních pro děti. Děti do 12 let musí na první návštěvu přijít v doprovodu rodičů. Děti od 12 let mohou využívat PC v odděleních pro dospělé pouze v případě, že mají rozšířenou registraci (viz. čl. 10 Knihovního řádu KMO). Pro uživatele – děti do 15 let platí všechny body tohoto Provozního řádu.


4. Pracovní místo u PC s připojením na Internet si lze předem rezervovat osobně nebo telefonicky na den a hodinu. Z provozních důvodů je počet současně pracujících s 1 PC omezen, pokud je to prostorově možné, lze umožnit aktivitu maximálně 2 osobám. Pokud se zájemce nedostaví 5 min. po začátku rezervované doby, je KMO oprávněna následující čas nabídnout dalšímu zájemci. KMO si vyhrazuje stanovit individuální časové limity, aby vyhověla více zájemcům.


5. Časovou jednotkou pro práci s uživatelským PC a Internetem je 30 minut, pro neregistrovaného
uživatele bez možnosti prodloužení. Pro registrovaného uživatele lze tuto dobu o 30 minut prodloužit,
pokud není uživatelský PC obsazen. V případě souběžného zájmu o využití má přednost objednaný
uživatel a ten, kdo daný den tyto služby nevyužíval.

Pro registrovaného i neregistrovaného uživatele KMO je Internet poskytován zdarma. Neregistrovaní
uživatele hradí poplatek 10 Kč za jednorázovou návštěvu knihovny (viz Ceník služeb KMO, bod II.).


6. KMO nabízí zájemcům o přístup na Internet tyto služby:
- prohledávání Internetu pomocí WWW
- tisk dokumentů z WWW stránek (viz Ceník služeb KMO, bod VII.)
- používání e-mailu prostřednictvím bezplatných služeb na WWW stránkách


7. Uživatel při práci s uživatelským PC a Internetem využívá výhradně předinstalovaný software, což
vylučuje možnost nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory, instalovat aplikace stažené z Internetu,
měnit nastavený SW, restartovat počítač apod. Vlastní paměťová média lze použít pouze pro uložení
dokumentů a dat, která nejsou chráněna autorskými právy. Porušením těchto podmínek se uživatel
dopouští porušování autorských práv a je si vědom právních důsledků a postihů z tohoto jednání
plynoucích. KMO dbá na dodržování etických pravidel chování na internetu, včetně zákazu páchání
trestné činnosti a omezování osobních práv a svobod.


8. Při užívání služeb PC připojených k Internetu v KMO je zakázáno:
- využívat služeb e-mail (s výjimkou bezplatných služeb na WWW)
- vyhledávání stránek prezentujících pornografii, propagujících fašismus, rasismus a násilí nebo
   takových, které jsou jakýmkoliv způsobem v rozporu s Listinou základních práv a svobod (KMO má
   v provozu automatické systémy blokující stránky s nevhodným obsahem)
- využívat SW a aplikace donesené na vlastním paměťovém médiu


9. Vedení KMO si vyhrazuje právo odejmout přístup ke službám sítě Internet zájemcům, kteří poruší
Knihovní řád KMO, tento Provozní řád nebo nebudou respektovat pokyny pracovníků knihovny.


Ostrava, 1. 4. 2015 Mgr. Miroslava Sabelová
ředitelka Knihovny města Ostravy