KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Literatura a Ostrava

Ostravští autoři, ostravský region v Knihovně města Ostravy


Víte o tom, že Knihovna města Ostravy prostřednictvím svého regionálního oddělení, ale nejen jeho nabízí celou řadu zajímavých regionálních služeb?

- absenční půjčování monografií s regionální tematikou a od regionálních autorů
- rozsáhlý fond regionálních periodik
- excerpce článků z regionálních periodik

- databáze biografických informací o regionálních osobnostech (vyhledávání)

(najdete zde převážně informace o regionálních autorech, ostravských politicích, kulturních osobnostech, sportovcích apod.)

- databáze biografických informací o regionálních osobnostech (seznam regionálních autorit)

- digitalizace regionálních dokumentů (naleznete v databázi Kramerius)
- besedy s významnými regionálními osobnostmi

- výstavy regionálních umělců v ústřední knihovně a na pobočkách (Galerie) 
 

V následujících odkazech jsme pro Vás připravili fotogalerie historické a současné Ostravy. Čerpáme z unikátního fondu Regionálního oddělení KMO a našeho archivu. Doufáme, že tyto materiály Vám nabídnou zajímavý a nevšední pohled na naše město a jeho historii. Fotogalerie budeme postupně rozšiřovat.

 

 

fotografie historické Ostravy

fotografie současné Ostravy

 Kde jinde lze ještě nalézt rozsáhlejší fondy publikací s ostravskou regionální tematikou?

- Archiv města Ostravy

- Knihovna Ostravského muzea
- Knihovna Slezského zemského muzea v Opavě
- Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
- Univerzitní knihovna OU
- Zemský archiv v Opavě

Pro úplnost by bylo dobré ještě podotknout, že region pro účely naší knihovny vymezujeme na základě „správního“ členění, tzn. jako okres Ostrava (z hlediska EU - NUTS 4). Při určitých činnostech (např. excerpce) pojímáme však region i v širším smyslu jako region „kulturní“ s přesahy mimo vymezení dané jen okresem. Těšíme se na Vaši návštěvu.


ODKAZY

 

   

 

Statutární město Ostrava

 

Ostravský informační servis