KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

O KMO

 

Knihovna města Ostravy

Knihovna města Ostravy,

příspěvková organizace
ul. 28. října 289/2, 702 00 Ostrava
IČO : 00097586

DIČ : CZ00097586 / nejsme plátci
č.ú. : KB 66033761 / 0100

datová schránka: tbs8x32

identifikační číslo provozovny 1001519094

telefonní kontakty
email :


Zřizovatel : statutární město Ostrava 

 

mapa pobočekKnihovna města Ostravy (KMO) je veřejná univerzální knihovna, zabezpečující všeobecný a rovný přístup všech občanů a institucí města Ostravy ke kulturním hodnotám a informacím.Poskytuje knihovnické služby čtenářům všech věkových a sociálních skupin. Velký důraz je kladen na služby pro děti a mládež, služby starším a handicapovaným spoluobčanům. Zřizovatelem KMO je statutární město Ostrava, z jehož rozpočtu je financována. Na provoz knihovny přispívají i úřady městských obvodů. KMO slouží ostravským čtenářům od roku 1921. Knihovna města Ostravy je od roku 2002 zapojena do „Programu podpory zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven“ vyhlašovaném Ministerstvem kultury ČR. Informace o chystaných akcích v KMO je možno získat v "Aktualitách". V současné době je KMO tvořena ústřední knihovnou a 27 pobočkami v městských obvodech. Prosíme naše návštěvníky, aby věnovali pozornost změnám půjčovních dob svých knihoven v letních měsících.

Z hlediska právního je pro vzájemný vztah knihovny a čtenáře rozhodujícím dokumentem Knihovní řád. Ceny služeb a sankční poplatky upravuje Ceník, který je nedílnou součástí knihovního řádu.
Detaily, závislé na podmínkách poboček a jednotlivých oddělení, řeší tyto dokumenty.