KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Kolik knih si lze půjčit domů a na jak dlouho?

Maximální počet je 25 kusů každého druhu dokumentu (knih, časopisů, audio CD) v 1 pobočce či oddělení Knihovny města Ostravy. Pracovník kterékoli pobočky či oddělení má však právo omezit počet svazků, které si čtenáři mohou absenčně vypůjčit při jedné návštěvě.

 

Pouze prezenčně půjčuje Knihovna města Ostravy 

a) dokumenty, u nichž by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) nejnovější čísla periodik, audio CD (9 měsíců po vydání), gramofonové desky, speciální dokumenty a dokumenty z příručních knihoven a konzervačního fondu,
c) knihy a periodika v oddělení čítárna a studovna,
d) dokumenty zapůjčené meziknihovní výpůjční službou, u nichž půjčující knihovna zakázala absenční výpůjčku,
e) dokumenty na CD-ROM.

 

Výpůjční lhůta u absenčních výpůjček (knihy, časopisy, hudebniny) je obvykle 1 kalendářní měsíc. Čtenáři lze na jeho žádost prodloužit výpůjční lhůtu maximálně dvakrát, a to jen v případě, že danou knihu nepožaduje další čtenář. U jednotlivých titulů může být výpůjční lhůta z provozních důvodů zkrácena.