KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Co je třeba k registraci do KMO?

Co je třeba k registraci do KMO?

 

Čtenářem knihovny se stává fyzická nebo právnická osoba zaregistrováním, vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné čtenářské přihlášky (doložením správnosti osobních údajů, tj. platným osobním dokladem, jakým je občanský průkaz, pas a doklady opravňujícími ke slevě - průkaz ZTP, ZTP-P, studenti denního studia předkládají doklad o studiu, průkaz uchazeče o zaměstnání z ÚP, potvrzení o příznání starobního nebo invalidního důchodu) a zaplacením registračního poplatku, kterým jsou hrazeny administrativní úkony, spojené s evidencí čtenářů - viz ceník.