KMO logo

www.kmo.cz

tel.: +420 599 522 611
fax: +420 599 522 612

Knihovna města Ostravy

Horké klávesy

Vyhledávání - F
Hlavní menu - M
Podmenu - P

Hlavní menu


HLAVNÍ OBSAH

Ceník služeb a poplatky Knihovny města Ostravy

 

(v platnosti od 15. října 2019)


 I.

 Registrační poplatky

 II.

 Jiné placené služby

 III.

 Sankční poplatky

 IV.

 Meziknihovní výpůjční služba

 V.

 Služby, u nichž jsou ceny stanovovány individuálně

 VI.

 Internet / využití PC

 VII.

 Kopírování (jen z fondů KMO) a tisk

 VIII.

 Ostatní

I. Registrační poplatky

 

 

Roční registrační poplatek pro automatizované knihovny - opravňuje čtenáře k využívání služeb ve všech pobočkách KMO a ústřední knihovně

 

Kategorie čtenářů

 

A - ekonomicky aktivní

200,- Kč

B* - studenti do 26 let, starobní důchodci do 70 let, invalidní důchodci, držitelé průkazu ZTP, osoby evidované na ÚP, osoby na mateřské a rodičovské dovolené

100,- Kč

C - děti do 15 let

30,- Kč

D - občané po dovršení 70 let, držitelé průkazu ZTP/P

zdarma

E - právnické osoby

500,- Kč

 

*po předložení odpovídajícího dokladu

- registrace v Knihovně pro nevidomé a slabozraké zdarma po předložení odpovídajícího dokladu

 

 

 

Zpět

 

 II. Jiné placené služby

 

1. Jednorázová návštěva 10 Kč
2.

Rezervování knih

/včetně nezrušených a nevyzvednutých rezervací/

20,- Kč za jeden titul – písemné oznámení

  5,- Kč za jeden titul – SMS zpráva nebo e-mail

3.

Odložení dokumentu

/nepůjčeného a dostupného/

  5,- Kč za 1 titul

 

III. Sankční poplatky

 

1. Poplatky z prodlení – při překročení výpůjční lhůty, načítají se od následujícího dne po uplynutí řádné výpůjční lhůty

 

 

Čtenáři dospělí (kategorie A, B, D, E) :

 

do 2 týdnů : 10,- Kč

do 4 týdnů : 100,- Kč

do 6 týdnů : 200,- Kč

(pouze e-mailem)

(poštou nebo e-mailem)

(poštou nebo e-mailem)

 

Čtenáři oddělení pro děti a mládež (kategorie C) :

 

do 2 týdnů : 10,- Kč

do 4 týdnů : 20,- Kč

do 6 týdnů : 50,- Kč

(pouze e-mailem)

(poštou nebo e-mailem)

(poštou nebo e-mailem)

 

 

 

2. Sankční poplatek: Advokát - zpozdné - paušální částka 150 Kč -  náklady spojené s vymáháním nevrácených výpůjček a dlužných poplatků přes advokátní  kancelář

 


3. Ztráty, poškození, zničení vypůjčených dokumentů

 

- věcná náhrada (stejný titul) nebo hodnota vypůjčeného dokumentu nebo částka stanovená individuálně knihovníkem 

 

4. Vystavení duplikátu čtenářského průkazu při ztrátě nebo zničení

 

    v automatizovaných provozech knihovny             20,- Kč

 

Zpět

 

IV. Meziknihovní výpůjční služba     20,- Kč  balné + poštovné dle skutečných nákladů

 

 

V. Služby, u nichž jsou ceny stanovovány individuálně

 

1. Bibliograficko-informační služby

2. Kauce za půjčování vybraných sbírkových materiálů

 

 

Zpět


VI. Internet / využití PC

 

  • tisk  -  A4 jednostranná 2,00 Kč   oboustranná 3,00

 

Zpět


VII. Kopírování (jen z fondů KMO) a tisk

 

  • A4 jednostranná 2,00 Kč    oboustranná 3,00
  • A3 jednostranná 3,00 Kč    oboustranná 5,00

 

Zpět

 

VIII. Ostatní

 

1) Absenční půjčování zvukových dokumentů
      

      Sankční poplatky
           Poplatky z prodlení - viz. bod III./ 1.
           Ztráty, poškození   - viz. bod III./ 3. 

 

 

2) Základy internetu – instruktáž (s přihlédnutím k provozním podmínkám knihovny)
       Registrovaní čtenáři KMO                                60 Kč / hod.
       Ostatní uživatelé                                              90 Kč / hod.
3)   Příležitostný prodej vyřazených knihovních jednotek (kniha, časopis, gramodeska ...)
4)   Dárkový poukaz                                                        v ceně ročního registračního poplatku

5)   Ztráta nebo poškození deštníku                               100 Kč

6)   Prodej plátěných tašek s potiskem KMO                1ks á 50 Kč

7)   Prodej butonů (odznak s potiskem)                         1ks á 10 Kč

8)   Prodej butonů - magnet (odznak s potiskem)         1ks á 15 Kč

9)   Prodej hrnků s potiskem KMO                                  1ks á 120 Kč

 

10) Pronájem společenského sálu                                  300 Kč/hodina

11) Pronájem počítačové učebny                                    400 Kč/hodina

12) Pronájem malého sálu  (u BC)                                  150 Kč/hodina

13) Pronájem malého sálu a počítačové učebny           500 Kč/hodina

14) Pronájem sálu (univerzal)                                          250 Kč/hodina

 

 

Zpět

 

Mgr. Miroslava Sabelová v.r.
ředitelka Knihovny města Ostravy, příspěvkové organizace